Για Επιχειρήσεις
Πιστώσεων - Credit Insurance

k5888323Η ασφάλιση πιστώσεων σάς προσφέρει εξασφάλιση στις δοσοληψίες με τους πελάτες σας στην εσωτερική αγορά ή το εξωτερικό.

Περισσότερα...
 
Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων & Απώλειας Κερδών

k3216304Η ασφάλιση επιχειρήσεων εμπεριέχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Περισσότερα...
 
Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

1295426784n5oYJ7Η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπεριέχει μεταξύ άλλων την ελεύθερη μεταφορά και διακίνηση αγαθών.

Περισσότερα...
 
Ασφαλίσεις Στελεχών & Εργαζομένων

P500510401Επιχείρηση ουσιαστικά είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί της και η συμμετοχή τους σε ένα κοινό στόχο.

Περισσότερα...
 
Επαγγελματικών Ευθυνών

k5915172Η εκ του Νόμου υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών προς τρίτους υπαγορεύει την ανάθεση της έρευνας και ασφάλισης των επιχειρήσεων σε έμπειρους συμβούλους.

Περισσότερα...