Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων & Απώλειας Κερδών

k3216304Η ασφάλιση επιχειρήσεων εμπεριέχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Οι καλύψεις που προτείνονται έναντι φυσικών & μη κινδύνων, μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, δημιουργώντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις.