Επαγγελματικών Ευθυνών

k5915172Η εκ του Νόμου υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών προς τρίτους υπαγορεύει την ανάθεση της έρευνας και ασφάλισης των επιχειρήσεων σε έμπειρους συμβούλους.

Συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου, καλύπτουμε όλο το φάσμα των ευθυνών που απορρέουν από τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης .

  • Γενική Αστική Ευθύνη / Εργοδοτική Ευθύνη
  • Ευθύνη Προϊόντος / Ανακλήσεις
  • Διευθυντών & Στελεχών D&O / Ευθύνες Επαγγελματιών