Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

1295426784n5oYJ7Η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπεριέχει μεταξύ άλλων την ελεύθερη μεταφορά και διακίνηση αγαθών.

 

Ως εκ τούτου, η ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων αποτελεί βασική μορφή εξασφάλισης για όλους τους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν τις επιχειρήσεις τους από κάθε πιθανό κίνδυνο.

Η εμπειρία μας εγγυάται την ευελιξία στον τρόπο επιλογής του συμβολαίου και της απαιτούμενης κάλυψης, μέσα από το πρίσμα πάντα των ιδιαίτερων αναγκών κάθε επιχείρησης.