Για Επιχειρήσεις
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

x17636088Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις υπό το πρίσμα όχι μόνο της εξασφάλισης αλλά και της ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, υπαγορεύεται από το σύνθετο περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναπτυχθούν.

Περισσότερα...
 
Διαχείριση Ασφαλιστικών Συμβάσεων

12563111368tPwcAΟι ασφαλιστικές ανάγκες των επιχειρήσεων οδηγούν συχνά σε επιλογές με αλληλοκαλυπτόμενο χαρακτήρα.

Περισσότερα...
 
Διαχείριση Απαιτήσεων

1260996931l923Z6Η εξειδίκευση και εμπειρία μας εγγυάται τη διαχείριση των απαιτήσεών σας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, καθώς αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου κάθε στάδιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις -λόγω της πολυπλοκότητάς της- απαιτεί τη σύμπραξη και συνέργια των εμπλεκόμενων μερών.

Περισσότερα...